Kiropraktor

Alastair James Mcclurg

Kiropraktor

Alastair James Mcclurg er opprinnelig fra Ireland, flyttet til Norge i 2019. Han har jobbet som kiropraktor siden 2014, hvor han daglig behandler rygg- og nakkesmerter, samt alle andre plager i muskel og skjellet systemet. Han har ekstra kompetanse innenfor svimmelhet, kjeveproblematikk, skuldersmerter og hodepine. Han behandler alt fra barn til voksne i alle aldre, samt profesjonelle sportsutøvere. 

Han er medlem av Norsk Kiropraktor forening. Kiropraktorer i Norge kan henvise til MR, røntgen, CT og legespesialister. Han kan også sykemelde opp til 12 uker ved behov.

kiropraktikk

Kiropraktikk omfatter diagnostikk, behandling og forebyggelse av lidelser i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

En kiropraktor er offentlig godkjent og fungerer som primærkontakt for pasienter med nerve-, muskel-, og skjelettplager. Dette innebærer at du som pasient kan komme direkte til kiropraktoren uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine nerve-, muskel- og skjelettplager. Som primærkontakt har alle kiropraktorer direkte oppgjør med trygden. Det vil si at alle pasienter får deler av behandlingen dekket av NAV.

Kiropraktoren ser alle pasienter i alle aldre, fra tidlig spedbarnsalder til alderdom. Diagnosen blir stilt på bakgrunn av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle billeddiagnostiske undersøkelser.

Kiropraktoren har gjennom sin utdannelse tilegnet seg den teoretiske og praktiske viten for å ta stilling til hvorvidt pasienten er egnet til kiropraktorbehandling. I de tilfeller hvor du har behov for annen vurdering, kan kiropraktoren henvise til spesialist. Tett dialog med din fastlege kan være nødvendig, dersom du tillater det. Kiropraktoren kan sykmelde i opptil 12 uker.

PRISER

kr 750 Første konsultasjon:
  • Oppfølgende konsultasjon: 495,-
  • Nytt problem med utvidet undersøkelse: 630,-
kiropraktikk