Darren Stainsby

Athletic Therapist

Darren Stainsby er Athletic Therapist fra Mount Royal University College. Har jobbet med Canadas bob-, ake- og skiskytterlandslag og med en rekke andre landslag. Er eier av Altius Gruppen AS – importør og distributør av medisinsk utstyr og treningsutstyr. Darren har gjennom dette en svært omfattende erfarings- og kunnskapsbasert kompetanse på behandling av akutte skader og belastningsskader innen idrett og andre arenaer. Han er også en kapasitet på laserstimulering og andre elektroterapiformer.